(Español) Sponsors

27 de novembre 2023

AQUESTA CONFERÈNCIA HA ESTAT SUBVENCIONADA PERLA CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

SUBVENCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS CIENTÍFIQUES, TECNOLÒGIQUES, HUMANÍSTIQUES O ARTÍSTIQUES DE CARÀCTER INTERNACIONAL (CIAORG2022/24).

 

La jornada ha sigut cofinanciada per: